NOVA OPŠTA ISTORIJA MEKSIKA

Prevela sa španskog: Bojana Kovačević Petrović
Saradnici na prevodu: Ljubica Trošić, Anđela Gašić, Ilija Stevanovski, Anđela Delić, Tijana Čupić,
Bojana Kovačević Petrović, Tamara Nikolić, Dalibor Soldatić
Redaktura: Dalibor Soldatić, Bojana Kovačević Petrović

Прочитајте још