Jedva cekam socijalizam

Modernost i tradicija evropske književnosti

PROJEKAT PREVOĐENJA I OBJAVLJIVANJA KNJIŽEVNIH DELA

Kreativna Evropa podržava inicijative prevođenja i promovisanja književnih djela širom Evropske unije, s ciljem povećanja dostupnosti i čitalačke publike visokokvalitetne evropske književnosti. Prevod i objavljivanje „paketa“ književnih dela sa odabranih jezika i na odabrane jezike. Promociju prevedenog „paketa“, što podrazumieva i odgovarajuću upotrebu digitalnih tehnologija, kao i distribuciju i promociju ovih dela.
Ohrabruju se prevodi i promocije knjiga za koje su autori dobili Evropsku nagradu za književnost.

Ciljevi ovog programa su povećanje obima prevođenja i promovisanja čitalaštva visokokvalitetne evropske književnosti.


Vavilon

JASMINA REZA, VAVILON

nagrada „Renodo“ 2016.

s francuskog jezika prevela Svetlana Stojanović

Jasmina Reza

Jasmina Reza (Yasmina Reza, 1959), poznata je kao dramski pisac. Komad Art (1994) doneo joj je svetsku slavu. Po njenoj drami Roman Polanski snimio je film Krvoproliće. Dobitnica je prestižnih anglosaksonskih i francuskih priznanja. Roman Srećni su srećnici nagradili su 2013. dnevni list Le Monde i časopis Marie Claire.

Svetlana Stojanović

Svetlana Stojanović je studirala filozofiju i francuski jezik i književnost na Univerzitetu u Beogradu.
Najznačajnija dela u njenom prevodu su: Selin Smrt na kredit, Žorž Perek Život uputstvo za upotrebu, Žan Pijaže Uvod u genetičku epistemologiju (nagrada „Miloš N. Đurić“), J.-K. Uismans Na putu (nagrada „Branko Jelić“ ).
Prevodila je Le Klezioa, Žila Deleza, Žan-Fransoa Liotara, Žaka Deridu, Andrea Gliksmana i mnoge druge značajne autore.
Vredni pažnje u njenoj prevodilačkoj bibliografi ji su vrlo duhovita i poučna knjiga Carstvo Emanuela Karera i mali Koletin roman Mačka, a zanimljivi su i romani Kamela Dauda Merso, kontra-istraga i Jasmine Reze Srećni su srećnici.
Rođena je, školovala se, radi i živi u Beogradu.


Car i Galilejac

HERIK IBSEN, 

CAR I GALILEJAC

s norveškog preveo Radoš Kosović

Herik Ibsen

Henrik Ibsen (1828–1906) je jedan od najpoznatijih norveških i svetskih dramskih pisaca. Njegova dela izvode se u pozorištima na svim kontinentima. Pisao je socijalno-kritičke, simboličke i psihološke drame. Izvršio je veliki uticaj na kulturni život u nordijskim zemljama, kao i na englesku, nemačku i francusku književnost.

Radoš Kosović

Radoš Kosović rođen je 1984. godine u Beogradu. Završio je klasični smer Filološke gimnazije u Beogradu, diplomirao na Grupi za skandinavistiku Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu i stekao zvanje mastera skandinavske književnosti u Norveškoj, na Univerzitetu u Agderu. Živi u Beogradu i radi kao prevodilac i nastavnik jezika. S norveškog je preveo prozna dela Erlenda Lua, Karla Uvea Knausgora, Justejna Gordera, Jensa Bjernebua, Aleksandera Ćelanda, Merete Linstrem, Jua Nesbea, Marije Par, Maje Lunde, Lin Ulman i Gunstejna Bakea, poeziju Tune Hednebe, Ćišti Blom i Juna Fosea, dramska dela Henrika Ibsena i Juna Fosea, kao i filozofske eseje Espena Hamera i Laša Svensena. S danskog je preveo prozna dela Karen Bliksen, Hermana Banga Fosa, Jakoba Martina Strida i Dorte Nors. Godine 2015. dobio je Nagradu „Miloš N. Đurić” za prevod romana Dani u povesti tišine Merete Linstrem, i Nagradu „Aleksandar I. Spasić” za prevod Filozofije slobode Laša Svensena.


Saturn

JACEK DENEL, SATURN

s poljskog prevela Snežana Đukanović

Jacek Denel

Jacek Denel (Jacek Dehnel, 1980) poljski pesnik, pisac, slikar i prevodilac, rođen je u Gdanjsku. Dobitnik je mnogobrojnih nagrada za poeziju i prozu. Savet za poljski jezik mu je 2008. godine dodelio titulu Počasnog ambasadora poljskog jezika, a u maju 2011. titulu Mladog ambasadora poljskog jezika. Živi u Varšavi i radi kao televizijski voditelj kulturnog programa.

Snežana Đukanović

Snežana Đukanović rođena je u Beogradu. Diplomirala je na Katedri za polonistiku Filološkog fakulteta u Beogradu. Od 1994. godine radi kao stalni sudski prevodilac za poljski jezik, a od 2003. profesionalno se bavi lekturom. Kao književni prevodilac debitovala je 2012. godine u časopisu Mostovi. Prevela je s poljskog romane Pansion Pjotra Pazinjskog (Akademska knjiga 2013), Džepni atlas žena Silvije Hutnjik (Plato 2014), Povratni talas Boleslava Prusa (Paideia 2015), kao i zbirke priča Cimetaste prodavnice Bruna Šulca (Paideia 2015) i Janko Muzikant i druge price (Agnosta 2017), a sa engleskog jezika kineski klasik San u crvenoj odaji Cao Sjuećina/Vang Guodžena (Književni klub Brčko distrikt 2018).


PETER ESTERHAZI, JEDNOSTAVNA PRIPOVEST ZAPETA STO STRANA – VERZIJA S MAČEVANJEM

sa mađarskog preveo Vicko Arpad

Peter Esterhazi

Peter Esterhazi (Esterházy Péter, 1950–2016), najznačajniji je predstavnik književne generacije koja je na scenu stupila početkom sedamdesetih godina u Mađarskoj. Autor je preko četrdeset knjiga i dobitnik niza mađarskih i međunarodnih književnih nagrada i priznanja. Bio je član Mađarske akademije umetnosti, Nemačke akademije za jezik i književnost, Akademije umetnosti u Berlinu, te Evropske akademije nauka, umetnosti i književnosti.

Arpad Vicko

Arpad Vicko (Novi Sad, 1950), književnih prevodilac. Od 1970. prevodi sa mađarskog na srpski poeziju, prozu, dramu, esejistiku i naučnu literaturu. Objavio je više od osamdeset samostalnih knjiga prevoda. Najviše je prevodio dela savremenika – romane i eseje Đerđa Konrada, Lasla Vegela, Ištvana Erkenja, Petera Esterhazija, Imrea Kertesa, Antala Serba, poeziju Ota Tolnaija, Pala Bendera, Đerđa Petrija, filozofske i sociološko-politikološke, književno-teorijske, teatrološke studije, kao i studije iz oblasti likovnih umetnosti većeg broja autora – Janoša Kiša, Oskara Jasija, Ištvana Biboa, Jenea Siča, Kornelije Farago, Balinta Sombatija, Zoltana Šebeka i dr. Preveo je preko dvadeset dramskih tekstova savremenih mađarskih autora.
Autor je antologije poezije vojvođanskih Mađara Januarski ćilibar (Arka, Smederevo, 2003, 2009) i panorame savremene mađarske proze Monstrumi, vilenjaci, vragovi, zlodusi (Forum, Novi Sad, 2014).
Objavio je knjigu intervjua s jedanaest vodećih mađarskih intelektualaca Illanékony műfaj (Žanr trenutka), Forum, Novi Sad, 2009.
Član je Društva književnika i književnih prevodilaca Vojvodine od 1976, član Mađarskog saveza pisaca od 1990, član Srpskog PEN centra od 1996, član-osnivač Asocijacije srednjoevropskih književnih prevodilaca (2000) i član Udruženja književnih prevodilaca Srbije (2002).
Dobitnik je mnogobrojnih nagrada: za prevodilaštvo Bazsalikom (1986, 2007), Društva književnika Vojvodine za najbolju prevedenu knjigu godine (1991), potom, dobitnik je prevodilačke stipendije fondacije Milán Füst (1992, 2017), Velike nagrade za prevodilaštvo Milán Füst Mađarske akademije nauka (1999), nagrade Udruženja književnih prevodilaca Srbije Miloš N. Đurić za prevod proze (2002). Dobitnik je nagrade Iskra kulture (2003) i Medalje kulture za multikulturalnost i interkulturalnost Zavoda za kulturu Vojvodine (2011), te Povelje Udruženja književnih prevodilaca Srbije (2011), nagrade Sava Babić samouprave grada Balatonfireda (2018), Balašijeve velike nagrade za književno prevodilaštvo Ministarstva
za inostrane poslove Mađarske (2018) i nagrade Društva književnika Vojvodine za celokupni prevodilački opus kao doprinos razvijanju srpsko-mađarskih književnih i kulturnih veza (2019).


OTO TOLNAI,  SENKA MIKELA BARSELA

dvojezično izdanje – srpski i mađarski; sa mađarskog preveo Vicko Arpad

Oto Tolnai

Oto Tolnai (Ottó Tolnai) je rođen je u Kanjiži 1940. godine. Pesnik, pripovedač, dramski pisac, esejista. Prevođen je na srpski, nemački, poljski, engleski, holandski, slovački, francuski, italijanski jezik. Oto Tolnai je najplodniji i najsvestraniji stvaralac u književnosti vojvođanskih Mađara. Okušao se u svim mogućim umetničkim formama živeći večno u metamorfozama, od pesme do eseja, od eksperimentalnog romana do drame. Studirao mađarski jezik i književnost u Novom Sadu i filozofiju u Zagrebu. Dobitnik svih najznačajnijih književnih nagrada u bivšoj Jugoslaviji – dva puta Hidove nagrade (1974, 1978), Sirmaijeve nagrade (1988), nagrade Todor Manojlović (2007) i u Mađarskoj – nagrade Attila József (1991), Endre Ady (1995), Tibor Déry (1995) Milan Füst (1997), Sándor Weöres (1999), Miklós Radnóti (2000). Za člana Mađarske akademije književnosti i umetnosti izabran je 1998. godine. Najveće mađarsko državno priznanje, Košutovu nagradu, dobio je 2007. godine.


DŽAMAL UARIJAŠI, GLAD

Evropska nagrada za književnost 2015.

s holandskog preveo Srđan Nikolić

Džamal Urijaši

Džamal Uarijaši (Jamal Ouariachi, 1978), rođen je u Amsterdamu. Završio je psihologiju na Univerzitetu u Amsterdamu. Prvi roman „Uništenje Prospera Morela“ objavio je 2010. godine. Roman „Nežnost“ (2013) bio je nominovan za Književnu nagradu banke BNG i belgijsku književnu nagradu „Zlatna sova“. Za roman „Glad“ dobio je Evropsku nagradu za književnost 2017. godine. (credit: Maartje Geels).

Srđan Nikolić

Srđan Nikolić rođen je 1974. godine u Beogradu. Završio je mašinski fakultet i filološki fakultet, odsek za nederlandistiku, kao i druge master studije sa temom iz oblasti sociolingvistike. Student je doktorskih studija na modulu za jezik. Radio je kao asistent na više beogradskih univerziteta. Predsednik je udruženja prijateljstva lingvista Holandije, Belgije i Srbije „Arius“. Radi kao nastavnik holandskog jezika, novinar, kopirajter za više marketinških agencija i prevodilac sa holandskog, engleskog i nemačkog jezika. Značajniji prevodi sa holandskog: tri knjige holandskog seksologa Hudele Likens u izdanju Zavoda za udžbenike – Knjiga o penisu, Knjiga o vagini i Knjiga o seksu, zbirka pesama holandske pesnikinje Els Mors u izdanju Meridijana, Ima li koga tamo? Marijane Kiz u izdanju Evrođuntija itd.


JAN NOVAK, ZASADA JE DOBRO

Magnezia Litera za knjigu godine 2004

sa češkog prevodi Jelena Đorđević

Jan Novak

Jan Novak (1953) je češko-američki prozni i dramski pisac, scenarista, prevodilac. Sa porodicom je 1969. godine emigrirao u Ameriku. Knjige su mu prevedene na mnoge jezike. Dobitnik je nekoliko prestižnih književnih nagrada: čeških „Magnesia Litera“ za knjigu godine (2014) i „Nagradu Jozefa Škvoreckog“ (2007), i američke „Karl Sandberg za čikaške autore“ (Carl Sandburg Award for Chicago authors). Živi u Pragu.

Jelena Đorđević

Jelena Đorđević rođena je 1977. u Beogradu. Diplomirala je češki jezik i književnost na Katedri za slavistiku Filološkog Fakulteta Univerziteta u Beogradu. Prevela je sa češkog jezika roman Pravila smešnog ponašanja, nagrađivanog češkog pisca Emila Hakla, u izdanju Akademske knjige. Prilikom prevođenja knjiga Jana Novaka Za sada je dobro, zahvaljujući podršci Moravske biblioteka – Češkog literarnog centra, jedan period provela je u rezidencijalnom centru za prevodioce u Brnu. Trenutno prevodi knjigu Martina C. Putne Slike kulturne istorije Srednje Evrope.


S obzirom na to da je prva godina, dakle, 2019. predviđena za objavljivanje dela, naredna 2020. biće obeležena promocijama književnih prevoda u Srbiji i u regionu. Knjige iz našeg projekta će biti prezentovane na sajmovima u Novom Sadu, Beogradu, Kragujevcu, Herceg Novom, Podgorici, Zagrebu i Sarajevu, i u mnogim institucijama kulture u kojima Akademska knjiga inače promoviše svoja izdanja i sa kojima ima dugogodišnju saradnju. Nastojaćemo da se svako književno delo promoviše onim redom koji je naveden u kalendaru. O knjigama će pored književnih kritičara govoriti i njihovi prevodioci. Akademska knjiga je ugostila mnogobrojne svoje autore iz inostranstva, književnike i univerzitetske profesore. Ideja nam je da pozovemo sve žive pisce čije knjige objavljujemo u okviru podržanog projekta i predstavimo ih našim čitaocima.

Poseta autora koji su u programu Kreativne Evrope:

Džamal Uarijaši, mart 2020. Sajam knjiga u Novom Sadu.

Jan Novak, Beogradski sajam knjiga 2020.