Dr Nebojša Majstorović rođen je 1964. godine u Bosni i Hercegovini, gde je završio osnovnu i srednju školu. Diplomirao je na Odseku za psihologiju Univerziteta u Novom Sadu 1987. godine, gde je potom radio kao asistent u oblasti industrijske psihologije duže od devet godina. Magistrirao je na Odeljenju za psihologiju beogradskog univerziteta, a doktorirao na Univerzitetu u Otavi (Kanada) 2007. godine. Po završetku angažmana u toj instituciji vraća se na Odsek za psihologiju Univerziteta u Novom Sadu, gde i sada radi kao profesor zadužen za oblast industrijske/organizacijske psihologije. U njegovim dosadašnjim publikacijama dominiraju teme poput lične vrednosti, psihološke potrebe, motivacija, self-regulacija ponašanja, nezaposlenosti i korupcije u mišljenju i ponašanju. Ciljevi daljeg rada su mu analiza faktora korupcije i kreiranje lokalnog modela antikoruptivne intervencije, upoznavanje faktora aktivizma i formiranje modela podrške za nezaposlene pri ponovnom zapošljavanju, promocija teorije self-determinacije u domenu radne motivacije, analiza self-regulacije svakodnevnog ponašanja i njenog značaja za radnu efikasnost, ali i biti uvek na usluzi studentima i svesrdno im pomagati u razvoju radnih kompetenci. Njegova šira interesovanja dotiču istoriju srednjeg veka i etiku. Oženjen je i ima dvoje dece.

Title