PROMOCIJA KNJIGE ,,JASENOVAC“

Četvrtak, 4. april u 19h

Centar za kulturnu dekontaminaciju (Birčaninova 21, Beograd)

PROMOCIJA KNJIGE

IVO GOLDSTEIN

JASENOVAC

(Akademska knjiga, Novi Sad, 2019)

Na promociji govore: dr Latinka Perović, dr Milan Koljanin i autor

Posedujući izuzetno raznovrsnu građu i, posebno, primenjujući nove naučne metode, Goldstein je rekonstruisao i život u logoru, od načina ubijanja zarobljenika do mnogih podataka iz svakodnevnog života. Zahvaljujući dugogodišnjem radu na pitanjima Holokausta, Goldstein je uspeo da logor Jasenovac uklopi u evropski kontekst masovnih uništenja „nepoželjnih“ naroda i da ga time stavi u tokove evropske i svetske istorije.

Dubravka Stojanović

Ivo Goldstein (1958), istoričar i diplomata, zaposlen je od 1980. na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gde je napredovao do zvanja redovnog profesora. U prvom delu karijere bavio se vizantologijom i hrvatskom istorijom srednjeg veka, prvo ranim srednjim vekom, kao i istorijom Jevreja u Hrvatskoj, a od sredine devedesetih i različitim aspektima hrvatske istorije 20. veka.

Najnoviji Naslovi