Harald Haarmann

Harald Harman (Harald Haarmann, 1946), nemački naučnik
i lingvista, živi i radi u Finskoj. Predavao je na više nemačkih
i japanskih univerziteta. Član je Istraživačkog centra za višejezičnost
u Briselu. Potpredsednik je Instituta za arheomitologiju
(Kalifornija) i direktor njenog evropskog ogranka (Finska).
Autor je više monografija iz istorije kulture, arheomitologije,
istorije i evolucije jezika, kontaktne lingvistike i istorije religija.

Title