Prodajna mestaBulevar Mihajla Pupina 22, Novi Sad + 381 21 65 71 610 office@akademskaknjiga.com Prijava na newsletter

Genadij Litavrin (Геннадий Григорьевич Литаврин)

Biografija

Genadij G. Litavrin (Gennadiй G. Litavrin, 1925– 2009), ruski vizantolog, bio je saradnik u Institutu za istoriju slovenskih naroda i naroda na Balkanu AN SSSR, autor niza dela iz istorije srednjovekovne Bugarske i Vizantije i vizantijsko-slovenskih odnosa. Njegove najznačajnije knjige su Bugarska i Vizantija u XI i XII veku (Bolgariя i Vizantiя v XI–XII vv, 1960), Saveti i priče Kekavmena. Delo vizantijskog vojskovođe XI veka (Sovetы i rasskazы Kekavmena. Sočinenie vizantiйskogo polkovodca XI veka, 1972).