Džudit Batler (engl. Judith Butler; Кlivlend, 24. februar 1956) američka je poststrukturalistička filozofkinja i teoretičarka roda, čiji je rad snažno uticao na političku filozofiju, etiku, feminizam, kvir teoriju i teoriju književnosti. Od 1993. predaje na Univerzitetu Кalifornije u Berkliju, gde je profesorka na katedri za komparativnu književnost i program kritičke teorije.
Batler je najpoznatija po svojoj knjigama Nevolja sa rodom: feminizam i subverzija identiteta i Tela koja nešto znače: diskurzivna ograničenja pola, u kojima osporava tradicionalno shvaćen pojam roda, na račun sopstvene teorije o rodnoj performativnosti. Ova teorija je danas veoma prisutna u feminističkim i kvir istraživanjima. Njeni radovi se često proučavaju na studijskim kursevima filma, koji se zasnivaju na studijama roda i performativnosti u diskursu. Batlerova aktivno podržava pokret za lezbejska i gej prava i redovno diskutuje o savremenim političkim pitanjima. Takođe, kritičarka je izraelske politike cionizma i njenih efekata na izraelsko-palestinski sukob, ističući da Izrael nije i ne treba da bude reprezent svih Jevreja niti jevrejskih stavova.

Title