Prodajna mestaBulevar Mihajla Pupina 22, Novi Sad + 381 21 65 71 610 office@akademskaknjiga.com Prijava na newsletter

Biljana Stikić

Biografija

Biljana Stikić je rođena 1970. godine u Novom Sadu. Doktorirala je na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, u oblasti romanske filologije, uz naučno-istraživačku saradnju sa Univerzitetom Marc Bloch u Strazburu. Radi u zvanju docenta na Katedri za francuski jezik i književnost Filološko-umetničkog fakulteta u Kragujevcu. Radovi Biljane Stikić, objavljeni u domaćim i stranim naučnim časopisima i izlagani na kongresima organizovanim na univerzitetima u Srbiji i Evropi, obuhvataju oblasti savremene i istorijske metodike nastave francuskog jezika, primenjene lingvistike, francuskog jezika medija i komunikacije. U pripremi je i druga naučna knjiga Biljane Stikić Zlatno doba francuskog jezika u Srbiji (1920–1945).