Konrad Paul Lisman

Konrad Paul Lisman (1953) austrijski je filozof, esejista i kulturni novinar. Univerzitetski je profesor na predmetu „Metode predavanja filozofije i etike“ na Univerzitetu u Beču. Zvanično je u penziji od 2018. godine, ali je svoje profesorske aktivnosti na Univerzitetu u Beču na posebnoj ugovornoj osnovi obavljao do kraja 2020. godine.

Title