Vesna Kilibarda je redovni profesor italijanske književnosti na Filološkom fakultetu Univer- ziteta Crne Gore. Diplomirala je na Katedri za opštu književnost i teoriju književnosti Filološ- kog fakulteta Univerziteta u Beogradu, gdje je i magistrirala. Doktorirala je 1990. godine na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. U naučnom radu bavi se interkulturnim, najviše interjadranskim vezama. Objavljuje radove i knjige koji se odnose na poznavanje italijanske književnosti i kulture u Crnoj Gori, kao i na re- cepciju Crne Gore i Crnogoraca u italijanskom kulturnom i književnom životu do 1918. godine: Italijanska književnost u Crnoj Gori do 1918. go- dine (1992); Njegoš i Trst, italijanski pisci i puto- pisci o vladici-pjesniku (2000); Il Romanticismo italiano e il Montenegro. Le esperienze narrative di F. Dall’Ongaro e P. L. Generini (2003); Gorski vijenac Petra II Petrovića Njegoša u italijanskom prevodu Petra Kasandrića (2013); Njegoš i Italija (2014) i druge.

Title