Otfrid Hefe (Otfried Höffe), rođen 1943. godine.
Jedan je od najistaknutijih evropskih i svetskih filozofa-specijalista za najširi spektar pitanja iz oblasti praktičke filozofije.
Redovni je profesor na univerzitetu u Tibingenu (Nemačka). Do sada je objavio 25 samostalnih publikacija (knjiga) na nemačkom i francuskom, koje su, po pravilu doživljavale po nekoliko izdanja.
Prevođen je na više od 20 jezika.
Gostujući je profesor na Harvardu i član Hajdelberške akademije nauka.
Najnovija izdanja: Pravda. Filozofski uvod, 2001. Kantova “Kritika čistoga uma“, 2003. Privredni građanin, državljanin, građanin sveta. Politička etika u doba globalizovanja, 2004. Aristotelov leksikon, 2005.

Title