Miloš BešićMiloš Bešić je profesor na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu. Predaje sociologiju i metodologiju. Osnovne studije sociologije završio je na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Nišu, a magistrirao na Filozofskom fakultetu Univerziteta Crne Gore. Doktorirao je na Univerzitetu Crne Gore u okviru međunarodnog akademskog projekta saradnje Univerziteta u Oslu i Univerziteta Crne Gore. Usavršavao se na Univerzitetu u Oslu kao „research fellow“. Korisnik je prestižne stipendije „Junior Fellowship Development Program“, koju podržava Stejt Department SAD. Godinu dana proveo je kao „visiting scholar“ na Univerzitetu „Berkli“ u Kaliforniji, te se usavršavao u Vašingtonu D. C. u Američkom udruženju sociologa (ASA). Objavio je više naučnih monografija, studija, kao i radova u renomiranim međunarodnim časopisima. Miloš Bešić je rukovodilac Centra za naučna i primenjena istraživanja Fakulteta političkih nauka u Beogradu, direktor je nacionalnog programa „Evropsko istraživanje vrednosti za Srbiju“ (EVS), konsultant je Ninamedie istraživanja i glavni metodolog Centra za demokratiju i ljudska prava. Bio je rukovodilac i koordinator više projekata koje su podržali Evropska agencija za rekonstrukciju, Evropska komisija, UNDP, švedska SIDA, nemački „Help“, itd.

Title