jasna atanasijevic

Jasna Atanasijević, rođena 1979. u Beogradu, docent je na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Predaje Finansije i Ekonomiju. Osnovne studije završila je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a master studije iz finansija na Fakultetu društvenih nauka Univerziteta Tuluz 1 u Francuskoj. Doktorirala je na Univerzitetu Pariz 1 Sorbona na temu finansijske integracije zemalja u tranziciji. Primenjenim ekonomskim istraživanjima i savetovanjem bavila se kao glavni ekonomista „Hypo Alpe-Adria banke” u Srbiji od 2009. do 2014. i pre toga radeći kao istraživač u nevladinom sektoru i kao konsultant u revizorskoj kući KPMG. U istraživanjima se bavi temama poput finansijske stabilnosti, razvoja finansijskog sektora i pristupa finansiranju. U svojim istraživanjima i analizama koristi se kvantitativnim i ekonometrijskim metodama uključujući i one za analizu masovnih podataka (big data). Objavila je više radova u stranim i domaćim naučnim časopisima. Druga oblast njenog interesovanja je planiranje i analiza javnih politika. Bavila se i reformom javne uprave kao prvi direktor Republičkog sekretarijata za javne politike Vlade Republike Srbije u periodu od 2014. do 2018. U analizama za potrebe kreiranja javnih politika proučavala je ekonomske i finansijske efekte različitih problema od značaja za razvojne politike, kao što su: siva ekonomija, konkurentnost malih i srednjih preduzeća, politika nauke i inovacija, finansiranje visokog obrazovanja, finansiranje lokalnih samouprava, analiza ekonomskih efekata pojedinih propisa. Rukovodi projektom Erasmus plus Public policy making and analysis (PPMA) čiji je cilj razvoj obrazovnih programa u oblasti analize javnih politika na tri najveća univerziteta u Srbiji. Član je predsedništva Saveza ekonomista Srbije.

Title