Gijom Sakrist, docent političkih nauka na Univerzitetu Pariz I (Panteon-Sorbona), istraživač u Evropskom centru za sociologiju i političke nauke. Stručnjak za ustavno pravo, iz oblasti kojeg je objavio više značajnih publikacija. Takođe se bavi istorijom političkih ideja, evropskom politikom, te odnosom između prava, istorije i politike.

Title