O MONADI, OBLIKU I BROJU

Categories: Tags:

1.650,00 RSD 1.237,50 RSD

O MONADI, OBLIKU I BROJU

Radovićeva knjiga ne pokušava da zasnuje nov apstraktni sistem formalne matematike. Njen fokus je drugačiji, usmeren ka konkretnom matematičkom iskustvu prebrojivih predstava. Pitagorejske aritmetičke konstrukcije se ne upotrebljavaju kao formalni deduktivni dokazi, one čak to ne mogu ni da budu, ali pomažu razvijanju matematičkog „viđenja”. I u tome se prepoznaje najveća vrednost ovog teksta. Naime, predstavnost u matematici nije neprijatelj apstraktnog formalizma jer su njene granice pre povod za upuštanje u apstraktnu matematičku avanturu. Sa druge strane, predstavnost jeste antipod suvoparnom usvajanju matematike kao skupa instrukcija koje se slepo izvode bez razmišljanja o tome šta se tim operacijama vrši, a tako se često zatiču u školama.

Doc. dr Goran Rujević

 

Rasprava o monadi, obliku i broju pripada vrhunskim filozofsko-matematičkim raspravama o broju kao jedinstvenoj matematičkoj celini koja je graditelj mnogobrojnih struktura i oblika. Čitajući je, još jednom sam prošla kroz antički pristup analiziranja pojma broja. Autor nas znalački vraća u antički period analiziranja fenomena broja i pokazuje neodvojivost matematike od filozofije. Mišljenja sam da će publikovanje ovog rukopisa znatno oplemeniti čitalački fundus namenjen akademskoj zajednici.
Dr Miroslava Mihajlov Carević
Uzeta u celini, studija „O monadi, obliku i broju” Raška Radovića predstavlja korisno, intrigantno i vredno štivo. Kao što je pomenuto, ona se može čitati kao studija iz filozofije matematike, budući da je, prirodom svoje teme, blisko vezana za ovu oblast. Ipak, domašaj i postavku ove studije ne treba redukovati na taj okvir, iako se u datom pogledu ona može smatrati doprinosom našoj naučnoj zajednici. Naprotiv, najvećom vrlinom ove studije smatramo nijansiranu osetljivost autora za one značenjske i smisaone linije tradicije koje već vekovima nisu u centru interpretacija. Drugim rečima, smatramo da čitav niz paralelnih perspektiva razumevanja kako monade, tako i oblika i broja, koje Radović izvlači u prvi plan svoje studije naporedo sa matematičkim temama, predstavlja značajan poziv čitaocima da i sami uvaže ovaj način razmatranja filozofskih problema, te izgrade osetljivost za višeznačnost koja odlikuje Radovića.
Prof. dr Una Popović

Raško Radović je rođen u Vranju, gde je proveo nezaboravno detinjstvo i delio mladost sa pripadnicima jedne talentovane generacije. Ponevši solidno gimnazijsko obrazovanje iz grada na Moravi, upisuje se na Medicinski fakultet u Beogradu. Po završenim studijama, najpre je stacioniran u vojnim ambulantama u Dalmaciji. Po izlasku iz vojske, zaposlio se kao lekar u današnjoj Republici Srpskoj (BiH). Krajem sedamdesetih godina prošlog veka prelazi u Englesku, gde završava specijalizaciju iz psihijatrije. Najveći deo radnog staža proveo je kao specijalista (consultant) u psihijatrijskim ustanovama Sarija i Londona. Godine 2008. prelazi u Kinu, te posle tri godine specijalističkog rada u američkoj bolnici (United Family Hospital) u Pekingu okončava svoju psihijatrijsku karijeru kako bi se potpuno posvetio svojim drugim interesovanjima, nadasve filozofiji. Kredo dr. Radovića je da psihijatar treba da raspolaže širim humanističkim obrazovanjem kako bi bolje razumeo ljude i njihove probleme. Sledeći tu ideju vodilju, on se celog svog veka zanimao za kulture raznih naroda, za klasičnu literaturu, filozofiju i umetnost. Od rane mladosti pasionirani tragalac za vizuelnim stvarima, on se posebno interesuje za teoriju forme i izraza, kao i za vizuelno opažanje. Da bi produbio ta svoja interesovanja, početkom devedesetih godina provodi nekoliko godina u Francuskoj, gde na Sorboni, pod egidom nedavno preminulog profesora Žaka Buvresa (Jacques Bouveresse), najvećeg savremenog francuskog epistemologa i člana visokoobrazovne instirucije Collège de France, radi na doktoratu iz filozofije. Tezu koja ima za temu filozofske implikacije izraza osećanja (La signification philosophique de l’expression des émotions,1999), odbranio je pred komisijom sastavljenom od eminentnih francuskih stručnjaka, dobivši vrhunsko i retko dodeljivano priznanje - félicitations du jury. Po povratku u Englesku , predaje se, u slobodno vreme, studijama klasične filologije. Najpre je diplomirao (Birkbeck College), a potom i magistrirao (University College London) na Londonskom univerzitetu. Tu je imao privilegiju da mu profesori budu vrhunski helenisti poput Herviga Melera (Herwig Maehler) i pokojnog Roberta Šarplesa (Robert Sharples), svetskog autoriteta za grčku filozofiju. 2014- e godine izdavačka kuća Akademska knjiga iz Novog Sada objavila mu je pionirski rad iz teorije forme: “Sistemi forme u umetnostima prvih civilizacija i Grčke”. 2017-e godine kod istog izdavača pojavio se njegov spis “O prozračnosti, dubini i boji” koji se bavi filozofskim aspektima vizuelnog opažanja. Knjiga je ušla u uži izbor od šest finalista za nagradu “Nikola Milošević” za najbolji rad iz filozofije i estetike na srpskom jeziku. Kod istog izdavača je 2021. godine izašao iz štampe Radovićev spis “O monadi, obliku i broju” u kome se razmatra intimna veza između oblika i broja kroz prizmu pitagorejske “aritmetičke geometrije” i razvijaju neke seminalne ideje Đordana Bruna na istu temu. Dr. Radović stalno obitava u Kini, gde je aktivno uključen u kulturni život te zemlje, angažujući se sa svojom suprugom Tao Wang u promociji vizuelne kulture. U tom kontekstu, objavio je više likovnih kritika publikovanih na engleskom i prevedenih na kineski.Weight 0,5 kg
Godina izdanja

2021

Pismo

latinica

Povez

tvrd sa omotom

Broj stranica

282 str.

ISBN

978-86-6263-355-2

Dimenzije

135 x 205 mm

Povezani proizvodi