Žaneta Đukić Perišić: Pisac i priča. Stvaralačka biografija Ive Andrića

Žaneta Đukić Perišić, Sve tajne Ive Andrića, Večernje novosti, 5. januar 2013.