ODLOMCI SREDOM: Pojedinac ne postoji (odlomak iz knjige „Globalisti“ Kvina Slobodijana)

Gledajući unazad na stoleće, može se primetiti da su neoliberale na najdirektniji način mobilisali pokušaji sveobuhvatnog nadzora nad ekonomijom. Dva najistaknutija perioda bila su tridesete i sedamdesete godine, oba na kraju carstva. Tokom tridesetih, neoliberali su se angažovali protiv planiranja na nacionalnom nivou i uverenja da se ekonomija može razumeti i da se njome može […]