Sandra Radenović: Bioetika i medicina. Odnos lekar–pacijent u paradigmi integrativne bioetike

Sandra Radenović, Bioetika i medicina (Ilustracija elektromioneurografije kao elektrofiziološke dijagnostičke metode, izvor: Danica Maksimović, Praktikum za asistente iz elektromioneurografije, 2008), eurologija.bg.ac.rs