RANKO BUGARSKI U INTERVJUU ZA NIN

 

 

Malo je lingvista koji su jugoslovensku i srpsku lingvistiku zadužili koliko Ranko Bugarski, redovni profesor Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu u penziji. Koliko na stručnom, toliko i na onom, nešto nižem, a jednako važnom, popularnom nivou. Nekadašnji potpredsednik Međunarodnog udruženja za primenjenu lingvistiku i predsednik Evropskog lingvističkog društva napisao je brojne studije u kojima je, pažljivo prikazujući vibrantnost jezika, objasnio zašto govorimo tako kako govorimo.

 

Celokupni intervju možete pročitati u prilogu!