NOVA KNJIGA RANKA BUGARSKOG U IZDANJU AKADEMSKE KNJIGE

NOVA KNJIGA RANKA BUGARSKOG LINGVISTIČKI MEMOARI

Nedavno je iz štampe izašla najavljivanja knjiga poznatog lingviste Ranka Bugarskog. Ova knjiga je rezultat autorovog pokušaja da zaokruži i od zaborava spase neke važnije fragmente jednog dugog i bogatog lingvističkog pamćenja, i tako predstavlja svojevrsnu rekapitulaciju njegovog višedecenijskog rada. Ona sadrži sažet rezime njegovih nastavničkih i naučno-stručnih delatnosti, zatim nekoliko poglavlja posvećenih pojedinim segmentima I aspektima tih aktivnosti, da bi cela slika bila upotpunjena prebacivanjem težišta sa autora na druge ličnosti viđene njegovim očima („autobiografija o drugima”), kroz razgranati mozaik sećanja na pedeset istaknutih lingvista koji su ostavili značajnog traga u hroničarevom životu i radu. Na kraju je kratak prikaz piščevog društvenog angažmana u vezi s jezičkim pitanjima.

„Pripremajući ovu knjigu imao sam na umu upozorenje Vudija Alena da nam valja požuriti, jer je kasnije nego što mislimo. Ona je rezultat pokušaja da zaokružim i od zaborava spasem neke važnije fragmente jednog dugog i bogatog lingvističkog pamćenja. Čitaoci mojih ranijih knjiga na stranicama koje slede neće naći mnogo sasvim novog, ali će i ono što prepoznaju biti mestimično prerađeno, ažurirano sa distance od desetak godina, i uklopljeno u novu celinu koja predstavlja konačnu rekapitulaciju mog višedecenijskog rada. Pri tome naslov „Lingvistički memoari“ nagoveštava da je memoarist u trenutku kada započinje svoju povest već stasao kao lingvist.“

Ranko Bugarski je redovni profesor Filološkog fakulteta u Beogradu (u penziji). Predavao je na mnogim univerzitetima u Evropi, SAD i Australiji. Autor je preko 20 knjiga i velikog broja drugih radova iz anglistike, opšte i primenjene lingvistike, sociolingvistike i drugih disciplina. Bio je predsednik Evropskog lingvističkog društva, potpredsednik Međunarodnog udruženja za primenjenu lingvistiku i ekspert Saveta Evrope za regionalne i manjinske jezike. Član je Evropske akademije nauka i umetnosti u Salcburgu.

Najnoviji Naslovi