Marko Juvan: Intertekstualnost

Владимир Б. Перић У МРЕЖИ ТЕКСТУАЛНОГ ЛАВИРИНТА (Марко Јуван: Интертекстуалност, са словеначког превела Бојана Стојановић Пантовић, Академска књига, Нови Сад, 2013)