Prvi dobitnik Međunarodne nagrade za književnost „Aleksandar Tišma“ – mađarski pisac Laslo Darvaši

Laslo DarvašiPrvi dobitnik Međunarodne nagrade za književnost „Aleksandar Tišma“ je Laslo Darvaši, književnik iz Mađarske, za knjigu priča Wintermorgen (Gott. Heimat. Familie) objavljenu na nemačkom jeziku (Suhrkamp Verlag, Berlin 2016). Izdavačka kuća Akademska knjiga, koja objavljuje Celokupna dela Aleksandra Tišme, objaviće nagrađenu knjigu na srpskom jeziku. Žiri u sastavu Ilma Rakuza (predsednica), Đerđ Konrad, Peter Handke, Vladislava Gordić Petković […]

PROMOCIJA KNJIGE ,,DOGODILO SE U EČKI” U BEOGRADU

Varadi_Ečka  Akademska knjiga i UK Stari grad pozivaju Vas na promociju knjige Tibora Varadija DOGODILO SE U EČKI Dokumentarni roman (Akademska knjiga, Novi Sad, 2019, preveo s mađarskog: Arpad Vicko) Petak, 10. maj u 19h  UK Stari grad, Beograd, Kapetan Mišina 6a O knjizi će govoriti: Ivan Ivanji, Dragan Velikić, Milan Ristović i autor       … […]

PROMOCIJA KNJIGE ,,DOGODILO SE U EČKI” U ZRENJANINU

Varadi_EčkaČetvrtak, 9. maj u 19h Salon Narodnog muzeja Zrenjanin (Subotićeva 1) Akademska knjiga, Gradska narodna biblioteka „Žarko Zrenjanin“ i Narodni muzej Zrenjanin pozivaju Vas na promociju knjige Tibora Varadija DOGODILO SE U EČKI (Akademska knjiga, Novi Sad, 2019, preveo s mađarskog: Arpad Vicko) O knjizi će govoriti: književnik Ivan Ivanji, prof. dr Milivoj Nenin i […]

Srđan Srdić, Čovek koji je otišao

Se­ćam se Bo­ri­nog te­le­fon­skog po­zi­va po­vo­dom neče­ga što je valj­da tre­ba­lo da bu­de ne­ga­tiv­na kri­ti­ka jed­ne od mo­jih knji­ga, ob­ja­vlje­na u pro­fi­li­sa­nom dnev­nom ta­blo­i­du. Ni­je on znao, u tre­nut­ku po­zi­va, da sam ja to ko­li­ko u zo­ru pro­či­tao, ku­pio ne­ko­li­ko pri­me­ra­ka te štam­pa­ne stva­ri i po­de­lio pri­ja­te­lji­ma. Istin­ski za­bav­ne stva­ri dra­go­ce­ne su i ret­ke. Se­ćam […]

Promocija knjige: Karlos Fuentes u potrazi za identitetom

U ponedeljak, 22. aprila sa početkom u 19 časova u knjižeri Papirna krila (Knez Mihailova 35) biće održana promocija knjige Bojane Kovačević Petrović ,,Karlos Fuentes u potrazi za identitetom”. Na promociji će govoriti: Njegova ekselencija Marco Antonio García Blanco, ambasador Meksika u Srbiji, prof. dr Dalibor Soldatić, Bora Babić, direktorka Akademske knjige i autorka. Dobro […]

Laslo Vegel, Ja sam bezdomni lokalpatriota, Politika, kulturni dodatak, 6. april 2019.

Danas živimo u vremenu kada se vodi borba protiv sećanja. Živimo u vremenu nesahranjene prošlosti, uostalom o tome pišem u svom novom romanu ,,Naša nesahranjena prošlost”. Nemamo Antigonu koja hrabro I dostojanstveno sahranjuje prošlost, tako da prošlost bazdi oko nas, kaže pisac Laslo Vegel. Laslu Vegelu je krajem marta Društvo književnika Vojvodine dodelilo nagradu za […]

PROMOCIJA KNJIGE ,,ISTORIJA AMERIČKE KNJIŽEVNOSTI”

Ponedeljak, 8. april u 19h Knjižara Papirna krila (Knez Mihailova 35, Beograd) Promocija knjige Radojka Vukčević ISTORIJA AMERIČKE KNJIŽEVNOSTI (Akademska knjiga Novi Sad, Matica srpska, Društvo članova u Crnoj Gori, 2018) O knjizi će govoriti: doc. dr Sergej Macura prof. dr Dubravka Đurić i autorka Istorija američke književnosti prof. dr Radojke Vukčević je obuhvatan i […]

PROMOCIJA KNJIGE ,,JASENOVAC”

JasenovacČetvrtak, 4. april u 19h   Centar za kulturnu dekontaminaciju (Birčaninova 21, Beograd) PROMOCIJA KNJIGE  IVO GOLDSTEIN JASENOVAC (Akademska knjiga, Novi Sad, 2019)  Na promociji govore: dr Latinka Perović, dr Milan Koljanin  i autor Posedujući izuzetno raznovrsnu građu i, posebno, primenjujući nove naučne metode, Goldstein je rekonstruisao i život u logoru, od načina ubijanja zarobljenika do mnogih podataka iz […]