NOVA OPŠTA ISTORIJA MEKSIKA

(NUEVA HISTORIA GENERAL DE MÉXICO)
Prevela sa španskog: Bojana Kovačević Petrović
Saradnici na prevodu: Ljubica Trošić, Anđela Gašić, Ilija Stevanovski, Anđela Delić, Tijana Čupić,
Bojana Kovačević Petrović, Tamara Nikolić, Dalibor Soldatić
Redaktura: Dalibor Soldatić, Bojana Kovačević Petrović
ISBN: 978-86-6263-371-2
Broj stranica: 804 str.
Категорија: Ознака: