Karlos Fuentes u potrazi za identitetom

1.650,00 RSD 1.237,50 RSD

Knjiga Karlos Fuentes u potrazi za identitetom obuhvata temeljno kritičko razmatranje teme identiteta kao jednog od suštinskih pitanja latinoameričkog društva i pojedinca kroz opus Karlosa Fuentesa (Carlos Fuentes, 1928–2012). Za identitet latinoameričkog čoveka, po mišljenju meksičkog književnika, ključni je pojam mestizaje, mešanje rasa, do kojeg je došlo nakon otkrića Amerike 1492. godine, „sudarom“ Starog i Novog sveta. Otuda osnovu Fuentesovog dela čini dijalog sa prehispanskim kulturama, razmatranje značaja otkrića Amerike za latinoamerički identitet i uticaja Španije pri formiranju svesti hispanoameričkog čoveka. Fuentes ukazuje na unutrašnju borbu Latinoamerikanca da prihvati sopstveno biće, on ističe da njegovo multikulturno poreklo predstavlja jedinstveno bogatstvo i neprikosnovenu vrednost naroda i kontinenata objedinjenih španskim jezikom i uverava da je Hispanska Amerika u XXI veku pronašla svoj identitet, te da je pred njom novi izazov, a to je prepoznavanje i prihvatanje međusobnih različitosti odnosno raznolikosti – verske, ideološke, seksualne i svake druge.

Bojana Kovačević Petrović (Zrenjanin, 1971) diplomirala je, završila master studije i doktorirala na Filološkom fakul­tetu Univerziteta u Beogradu. Zaposlena je na Filozofskom fakulte­tu­ Univer­zi­te­ta­ u Novom Sadu kao docent pri Odseku­ za romanistiku. Njene uže oblasti interesovanja su hispanoamerička i španska književnost, hispanske kulture, traduktolo­gija, savremeni španski jezik i hispansko pozorište. Objavila je više desetina naučnih i stručnih članaka, predgovora, pogo­vora, intervjua o književnom stvaralaštvu Karlosa Fuentesa, Marija Vargasa Ljose, Roberta Bolanja, Oktavija Pasa, Soe Val­des, Fernanda Arabala, Federika Garsije Lorke. Prevela je tri­desetak knjiga sa španskog jezika, priredila nekoliko antologija – dvotomnu Antologiju hispanoameričke pripovetke Večita smrt od ljuba­vi­ jača, Antolo­gi­ju­ španske­ poezi­je­ za decu i mla­de Šal od papira­, Antologiju španske i hispanoameričke priče XXI veka Digitalni život, kao i hrestomatiju Ćak Mol Karlosa Fuentesa i monografsku publikaciju Publika Federika Garsije Lorke (sa Aleksandrom Mančić). Bavi se književnim, sudskim, simultanim i konsekutiv­nim prevođenjem. Član je Latin American Studies Association (LASA), Mreže hispanista Srednje Evrope, Udruženja književ­nih prevodilaca Srbije, Društva hispanista Srbije i Udruženja profesora španskog jezika. Stalni je sudski prevodilac za špan­ski jezik pri AP Vojvodini. Dobitnica je Povelje zahvalnosti Instituta Servantes u Beogradu za iskazanu podršku i sarad­nju u aktivnostima Instituta Servantes na promociji španskog jezika i hispanskih kultura u periodu 2004‒2014. Živi u Novom Sadu.

Težina 0,5 кг
Godina izdanja

2019

Pismo

latinica

Povez

broš sa klapnama

Broj stranica

256

ISBN

978-86-6263-219-7

Dimenzije

135x225

Povezani proizvodi