Akcija!

KAPITAL U XXI VEKU (specijalan popust 30%)

(LE CAPITAL AU XXIE SIÈCLE)

Prevela s francuskog Kristina Bojanović
Stručna redakcija Jelena Žarković Rakić

ISBN: 978-86-6263-075-9
Broj stranica: 648
Kategorija: Biblioteka:

RSD 3.850,00 RSD 2.695,00