Prodajna mestaBulevar Mihajla Pupina 22, Novi Sad + 381 21 65 71 610 office@akademskaknjiga.com Prijava na newsletter

Kapitalna „Istorija Srbije. Od srednjeg veka do danas“ profesora Dejana Đokića u toku ove godine izlazi u našem izdanju

Foto: Simon Rok

U četvrtak, 26. januara ove godine, jedan od najcenjenijih izdavača akademske literature u svetu Kembridž juniverziti pres (Cambridge University Press) objavio je knjigu Dejana Đokića Sažeta istorija Srbije (A Concise History of Serbia). Reč je o prvoj integralnoj istoriji Srbije objavljenoj na engleskom govornom području koja obuhvata period od VI veka do 2022. godine. Ovo kapitalno izdanje na srpskom jeziku objaviće izdavačka kuća Akademska knjiga iz Novog Sada u septembru u prevodu Predraga Milidraga, pod naslovom Istorija Srbije. Od ranog srednjeg veka do danas.

Srbija je bila umešana u događaje koji su oblikovali savremeno doba, najupadljivije 1914, za vreme hladnog rata i, najzad, tokom jugoslovenskih ratova devedesetih godina XX veka. No, njena istorija ostaje malo poznata i često pogrešno razumevana. Ova jasno pisana i zanimljiva knjiga obrađuje ceo raspon istorije Srbije, od seoba Slovena u VI veku sve do danas, uz pokušaj da se razume njen neretko nezahvalan položaj na raskršću Istoka i Zapada. Oslanjajući se na najnovija istraživanja, knjiga prati glavne događaje srednjovekovnih i modernih političkih zajednica povezanih sa Srbima, nudeći nova tumačenja i otkrivajući fascinantnu istoriju isprepletenosti i komunikacije između jugoistočne Evrope i ostatka kontinenta, ponekad s globalnim posledicama. Iako ne postoji stvaran kontinuitet između premodernog i modernog doba, Dejan Đokić izdvaja nekoliko tema koje se ponavljaju: seobe naroda, vazda promenljiv doživljaj gde se nalaze granice države i naroda, ali i odnos jedne male nacije prema susednim carstvima i narodima. Takođe, knjiga ističe iznenađujuću vitalnost srpskog identiteta i to kako je, zahvaljujući ponovnom osmišljavanju, on preživeo u različitim otelovljenjima tokom vekova.

Dejan Đokić je profesor moderne i savremene istorije i prvi direktor Centra za studije Balkana na Koledžu Goldsmits Univerziteta u Londonu, a od 2020. je i gostujući profesor na Katedri za istoriju Jugoistočne Evrope Univerziteta Humbolt u Berlinu. Naučni je saradnik britanske Fondacije Liverhjum (u periodu 2020–2023), a od 2008. je stalni naučni saradnik britanskog Kraljevskog istorijskog društva; prethodno je bio saradnik Centra Vudro Vilson u Vašingtonu i gostujući profesor na Univerzitetu Kolumbija u Njujorku. Diplomirao je i doktorirao na Školi za istočnoevropske i slovenske studije Univerziteta u Londonu, a postdoktorsku specijalizaciju završio je na Institutu Hariman njujorškog Univerziteta Kolumbija. Autor je knjiga Elusive Compromise: A History of Interwar Yugoslavia (2007; srpski prevod 2010), Pašić and Trumbić: The Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes (2010) i A Concise History of Serbia (2023), koju će ove godine u prevodu objaviti novosadska Akademska knjiga. Jedan je od dobitnika prestižne nagrade „Mid-Career Fellowship“ za 2019. koju dodeljuje Britanska akademija.

Najnoviji Naslovi

Prijava za Newsletter

Flag_of_Europe.svg
Akademska knjiga © 2023