Gorana Raičević: medalja za očuvanje kulturnog nasleđa

Gorana Raičević dobitnica je godišnje nagrade Kulturnog centra Vojvodine "Miloš Crnjanski" za 2021. godinu: medalja za očuvanje kulturnog nasleđa.