INTEGRATIVNA PATOGENEZA HRONIČNIH BOLESTI I STARENJA

Categories: , Tags:

1.760,00 RSD 1.320,00 RSD

Povod za pisanje ove monografije potiče od spoznaje da glavne hronične bolesti – metaboličke, kardiovaskularne, neurodegenerativne i maligne, od kojih umre oko

80% populacije, ostaju uglavnom nerešene i bez bitne inovacije u lečenju, a broj obolelih se iz godine u godinu povećava. Autor pokušava da koncept integrativnosti i homeostaze organa i sistema organa usmeri na integrativnost na nivou ćelija, a kao glavni inicijalni faktor koji pokreće i bitno utiče na pomenute procese, on naglašava ulogu disfunkcije mitohondrija koje su stožer ćelijske energetike.

Akademik Miodrag Čolić

 

Savremena nauka kao da je zaboravila stav i knjigu velikog patologa Rudolf-a Virchow-a koji je smatrao „da je čitava patologija – u stvari patologija ćelije”. Onovremeno se smatralo da Virchow preteruje, ali danas vidimo da se funkcija i patologija ćelije daleko više poznaje i da ima daleko veći značaj za organizam i njegove bolesti nego što se uobičajeno misli.

Akademik Vladimir Kanjuh

 

Ovo delo je po svemu i originalno i izuzetno, a iznad svega savremeno i aktuelno. Po stručno-literarnom pristupu i načinu na koji je pisano – ispred je epohe u kojoj je nastalo. Autor apostrofira jednu značajnu i evidentnu činjenicu, a to je izvanredan razvoj biomedicinske nauke uz „razočaravajuće malu” primenu tih saznanja u kliničkoj praksi i zdravstvu.

Akademik Bela Balint

Zoran L. Kovačević (1935), diplomirao je na Medicinskom fakultetu u Beogradu, a doktorirao na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu gde je radio kao profesor biohemije. Usavršavao se u Bristolu, Los Anđelesu, Indijanapolisu, Nju Džersiju, Minhenu i Marburgu. Radio je u oblasti enzimologije, metabolizma i celularne energetike na modelu subcelularnih organela – mitohondrija, normalnih i malignih ćelija. Autor je preko dve stotine radova iz pomenutih oblasti od kojih je oko polovine objavljeno u vodećim internacionalnim časopisima, autor je udžbenika i praktikuma biohemije i molekularne biologije i nekoliko monografija (Molekularna organizacija i funkcija mitohondrija, Evolucioni i funkcionalni aspekti maligne asteracije ćelija, Entropija i bioenergija, Maligne neoplazme – genetski ili epigenetski fenomen). Bio je predavač po pozivu na brojnim međunarodnim naučnim kongresima i simpozijumima (pored ostalog, u Montrealu, Gdanjsku, Oksfordu, Atini, Getingenu, Indijanapolisu, Frajburgu, Nju Brunsviku) i gostujući profesor na Memorijalnom univerzitetu na Njufaundlendu. Od 1992. godine redovni je član Srpske akademije nauka i umetnosti, a od 2002. predsednik Ogranka SANU u Novom Sadu. Urednik je časopisa Anali Ogranka SANU.

Weight 0,5 kg
Godina izdanja

2023

Povez

tvrd

Pismo

ćirilica

Broj stranica

280 str.

ISBN

978-86-6263-463-4

Dimenzije

135 × 205

Povezani proizvodi