IDEJA MODERNE SRBIJE U SOCIJALISTIČKOJ JUGOSLAVIJI. KNJIGA 1

3.850,00 RSD 2.887,50 RSD

Teško je dovoljno naglasiti istoriografski i društveni značaj pojavljivanja velike, dvotomne monografije Milivoja Bešlina koja problem jugoslovenskog društva, države, politike i ekonomije razmatra u njihovom izvornom kontekstu, postavljajući ih u koordinate proverene faktografije i analizirajući ih u svoj složenosti njihovog međuuticaja. Pomno čitanje ove monografije potvrđuje da se radi o delu koje će imati veliki uticaj na studije jugoslovenskog socijalizma i na razvoj istoriografskog pristupa njegovim fenomenima. Istorijska nauka kod nas i u regionu ovom knjigom dobija, između ostalog, i temeljnu i neizostavnu studiju za izučavanje glavnih problema Titove Jugoslavije i mesta Srbije u njoj. Središnje pitanje kojim se autor bavi odnosi sena puteve, stranputice i prepreke nameravanoj modernizaciji društva, države, politike, kulture i ekonomije u Srbiji u vreme vladavine srpskih liberala, a dva su ključna razloga uslovila da monografija svojom širinom izlazi van zadatog hronološkog okvira studije. U kauzalnom smislu, problemi ovog perioda nisu se mogli hermetički odvojiti od procesa koji su im prethodili ili koji su sledili posle smene srpskih liberala. To je bilo teže utoliko što upravo u ovom periodu kulminiraju unutrašnje kontradikcije i postaje očigledan sukob koncepcija koje su sve vreme bile prisutne u jugoslovenskom društvu. Autorov širok hronološki obuhvat dobrim delom je i posledica nerazvijenosti istoriografije o socijalističkoj Jugoslaviji uključujući domaću, regionalnu i globalnu produkciju.

Dr Aleksandar R. Miletić, urednik

Milivoj Bešlin, istoričar i viši naučni saradnik Instituta za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu. Dоktоrirао (2015) nа Filоzоfskоm fаkultеtu Univеrzitеtа u Nоvоm Sаdu. Predavao na Filozofskom fakultetu Univerziteta Crne Gore. Na matičnom institutu, osnivač i koordinator Laboratorije za istraživanje socijalizma i (post)jugoslovenske studije (YugoLab). Bio je angažovan na više naučnih projekata Ministarstva prosvete i nauke Republike Srbije, Evropske unije, SR Nemačke... Objavio više desetina stručnih studija, članaka, rasprava i prikaza u domaćim i međunarodnim naučnim časopisima i zbornicima. Priredio pet zbornika radova. Učestvovao na više desetinadomaćih i međunarodnih naučnih skupova. Oblasti istraživanja: politička i društvena istorija Jugoslavije, studij nacionalizma, istorijski revizionizam. Piše kolumne za nekoliko medija u regionu.

Weight 1,3 kg
Godina izdanja

2022

Pismo

latinica

Povez

tvrd sa omotom

Broj stranica

604 str.

ISBN

978-86-6263-368-2

Dimenzije

170x 240 mm

Povezani proizvodi