Gorana Raičević: medalja za očuvanje kulturnog nasleđa

Gorana Raičević dobitnica je godišnje nagrade Kulturnog centra Vojvodine „Miloš Crnjanski“ za 2021. godinu:
medalja za očuvanje kulturnog nasleđa.

Dr Gorana Raičević je autor preko 130 naučnih radova i 8 monografija. Kao redovni profesor Filozofskog fakulteta u Novom Sadu- Odseka za srpsku književnost dala je izuzetan doprinos izučavanju dela Miloša Crnjanskog a kruna njenog dvodecenijskog istraživanja poetike Miloša Crnjanskog je njena monografska studija AGON I MELANHOLIJA: Život i delo Miloša Crnjanskog.
U svom naučnom radu bavi se poetikom Ive Andrića, a u njenom naučnom opusu nalaze se radovi o Veljku Petroviću, Lazi Kostiću, Branku Radičeviću, Aleksandru Tišmi, Isidori Sekulić, Milanu Kašaninu, Đuri Jakšiću, Dušanu Vasiljevu, Sretenu Mariću, Borivoju Marinkoviću, Radomiru Konstantinoviću.
Dr Gorana Raičević bila je urednica celokupnih dela Aleksandra Tišme, priredila je više knjiga a prevodi sa engleskog i francuskog.
Od 2012. do 2015. godine obavljala je dužnost šefa Odseka za srpsku književnost i bila član Nastavno – naučnog veća Filozofskog fakulteta. Član je Upravnog odbora Matice srpske, Odbora za književnost i jezik Matice srpske, Odbora Rukopisnog odeljenja Matice srpske, Upravnog odbora Zadužbine Miloš Crnjanski.

“Osećam radost i uzbuđenje. Zahvaljujem žiriju koji je ocenio da sam dostojna ovog priznanja. Posebno mi znači to što je predlog za nagradu došao od Akademske knjige i njene direktorke Bore Babić, zahvaljujući čijem je ogromnom trudu ove godine objavljena moja studija Agon i melanholija: život i delo Miloša Crnjanskog. Poziv profesora srpske književnosti doživljavam kao dar po sebi, jer govoriti i pisati o našim pesnicima i piscima znači svakodnevno se susretati sa onim što je najbolje u jednom jeziku i jednom narodu. Medalju doživljavam kao svedočanstvo o tome da višedecenijski rad nije više stvar samo ličnog zadovoljstva. Rečeno je davno da jedina granica ličnoj slobodi treba da bude dobrobit zajednice u kojoj se živi i stvara. Iza ove nagrade stoje i Jaša Ignjatović i Branko Radičević i Laza Kostić, Isidora Sekulić, Veljko Petrović, Aleksandar Tišma i mnogi drugi, ali pre svih Miloš Crnjanski, čiji lelujavi lik, trudom mnogih pojedinaca, ali i institucija poput Kulturnog centra Vojvodine, sa svakim novim čitaocem postaje sve stvarniji i življi. Ako je u tome samo mali deo moje zasluge, sav taj trud nije bio uzaludan”, za list Danas izjavila je dr Gorana Raičević, dobitnica Medalje za očuvanje kulturnog nasleđa.

https://www.danas.rs/kultura/poznte-godisnje-nagrade-kulturnog-centra-vojvodine-milos-crnjanski-za-2021-godinu/

Najnoviji Naslovi