Žil Lipovecki (Gilles Lipovetsky) esejista, sociolog, i profesor filozofije na Univerzitetu u Grenoblu. Žil Lipovecki je autor brojnih dela prevedenih na dvadesetak jezika. Među najpoznatija ubrajaju se: Doba praznine, Carstvo prolaznog, Treća žena, Paradoksalna sreća, Hipermodena vremena i Globalni ekran. Istaknuti francuski filozof i sociolog, poznat po promišljanju ovog vremena i analizama društvenih i kulturnih promena savremenog sveta, posvetio se i razmatranju „ekranske civilizacije“, savremenog hipermodernog društva u kojem je ekran sveprisutan.

Title