Žan Seroa (Jean Serroy), specijalista za francusku literaturu sedamnaestog veka, predaje na Univerzitetu u Grenoblu. Uticajni francuski filozof, Žan Seroa, u saradnji sa Žilom Lipoveckim u knjizi Globalni ekran, bavi se fenomenima savremene medijske kulture i bez ikakvog pardona razara pretpostavke medijskog posredovanja. Tu su svi hronotopi savremenosti: spektakl, marketing, trodimenzionalno gledanje filmova, kultura, inteligencija, sopstvo, intima…. Pokazujući kako duh filma, kroz novo doba velikog ekrana, hrani hipermodernu kulturu, oni preispituju važne teme: kulturnu regresiju, carstvo reklame, gubitak odnosa i intimnosti itd.

Title