Žak Vokler (Jacques Vauclair), francuski psiholog švajcarskog porekla, emeritus je razvojne i komparativne psihologije na Univerzitetu Eks Marsej. Radio je kao istraživač-saradnik u Međunarodnom centru za genetsku epistemologiju na čijem je čelu bio Žan Pijaže. Osnivač je Centra za istraživanje kognitivne psihologije, jezika i emocija u Eks an Provansu (2000). Objavio je više knjiga i naučnih radova iz komparativne i razvojne psihologije.

Title