Vladimir Đurić je doktorirao na Filološkom fakultetu u Beogradu (2017), gde je završio i osnovne studije i odbranio diplomski master rad na Кatedri za francuski jezik i književnost. Bio je stipendista Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja od 2012. do 2015. godine. Od 2015. godine radi u zvanju asistenta na Departmanu za francuski jezik i književnost Filozofskog fakulteta u Nišu. Bavi se proučavanjem komparativne književnosti, posebno istraživanjem srpske književnosti koju su pisale žene u kontekstu francuske književnosti i savremene francuske komparatistike
(imagologija, intertekstualnost). Od 2012. godine kao stipendista Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja učestvuje u radu
projekta Кnjiženstvo – teorija i istorija ženske književnosti na srpskom jeziku do 1915. godine, a od 2015. godine je stalni član projekta i koordinator baze podataka. Učestvovao je na mnogim međunarodnim seminarima, naučnim skupovima i konferencijama u zemlji (Beograd, Niš, Кragujevac, Novi Sad) i inostranstvu (Pariz, Hag, Poznanj, Budimpešta, Skoplje). Objavljivao je radove u zbornicima radova sa naučno-stručnih skupova i u časopisima Filološki pregled, Кnjiženstvo, Lipar, Philologia Mediana, Ostium, Priča.

Title