Vilhelm fon Humbolt

Vilhelm fon Humbolt Dao (Friedrich Vilhelm Christian Karl Ferdinand von Humboldt, 22. jun 1767 – 8. april 1835) bio je pruski filozof, lingvista, vladin funkcioner, diplomata i osnivač Humboltovog univerziteta u Berlinu, koji je po njemu dobio ime 1949. godine (a takođe i po njegovom mlađem bratu Aleksandru fon Humboltu).

Posebno je upamćen kao lingvista koji je dao važan doprinos filozofiji jezika, etnolingvistici i teoriji i praksi obrazovanja. Vilhelm fon Humbolt je dao veliki doprinos razvoju liberalizma zamišljajući obrazovanje kao sredstvo za ostvarivanje individualne mogućnosti, a ne kao način za usađivanje tradicionalnih ideja u mlade da bi bili podobni za već uspostavljenu zanimanje ili društvenu ulogu. Konkretno, bio je arhitekta humboltidskog ideala za obrazovanje, koji se od početka koristio u Pruskoj kao uzor svom sistemu javnog obrazovanja, kao i u Sjedinjenim Državama i Japanu.

Title