Dr. sc. Vidoje Vujić radi kao redovni profesor Sveučilišta u Rijeci – na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u Opatiji. Predaje kolegije: Upravljanje znanjem; Upravljanje ljudskim kapitalom; Poslovna etika i kultura; Upravljanje promjenama; Poduzetništvo u uslužnim djelatnostima; Upravljanje ciljevima i vremenom.
U Institutu Carl Düisburg Köeln u Njemačkoj specijalizirao je 1990. poduzetnički i participativni menadžment. U Austriji je 1997. stekao certifikat Evropske organizacije za kvalitetu Menadžer i Prosuditelj sustava kvalitete. Posjeduje certifikat učitelja poduzetništva i trening menadžera s postdoktorske specijalizacije u Nizozemskoj 1998/1999.
Iz područja poduzetništva i menadžmenta, poslovne etike i kulture, upravljanja znanjem i ljudskim kapitalom napisao je šest sveučilišnih udžbenika i 13 knjiga u koautorstvu. Objavio je preko 200 znanstvenih i stručnih radova. Samostalno je vodio, koordinirao i sudjelovao u radu više znanstvenih projekata, napisao više studija i elaborata. Održao je brojna predavanja na raznim master i doktorskim studijima, savjetovanjima i kongresima u Hrvatskoj i inozemstvu. Registrirani je istraživač i recenzent Ministarstava znanosti Republike Hrvatske.
Uz sveučilišnu karijeru, obnašao je brojne dužnosti, bio je zamjenik župana, a od 2011. do 2013. župan Primorsko-goranske županije. Od 2013. godine, kao volonter, obavlja dužnost predsjednika Županijske komore Rijeka Hrvatske gospodarske komore. U obnašanju raznih dužnosti u gospodarstvu, javnoj upravi i znanosti mnogo toga je inovirao, osmislio, unaprijedio, udružio, integrirao, standardizirao, reorganizirao i restrukturirao. Akreditirani je učitelj i trener poduzetnika i menadžera.
Član je Europske akademije znanosti, Rotary kluba Rijeka, Hrvatske udruge menadžera kvalitete i Hrvatskog društva ekonomista, kao i Predsjedništva Hrvatske udruge za informacijsku i komunikacijsku tehnologiju, elektroniku i mikroelektroniku (MIPRO); predsjednik je NO Hrvatske udruge menadžera (CROMA); član je i Predsjedništva Jadransko-jonske regije i zamjenik predsjednika INSULEUR-a u Socijalnom vijeću EU.

Title