Vera Kopicl je završila Filozofski fakultet u Novom Sadu, Odsek za jugoslovensku i opštu književnost. Specijalizacija: ACIMSI, Centar za rodne studije Univerziteta u Novom Sadu sa temom „Dekonstrukcija rodnih stereotipa u video-artu”.
Osnovala i programski uređivala Međunarodni video-festival VideoMedeja.
Autorka i koautorka izložbi novosadskih slikarki i časopisa Žena Milice Tomić, kustoskinja video-radova multimedijalne izložbe Dnevna soba u okviru Sterijinog pozorja, urednica zbornika tekstova VideoMedeja.
Članica uredništva časopisa Interkulturalnost.
Objavljivala u časopisima Kultura, Interkulturalnost, Art centrala, ProFemina.
Zaposlena u SŠ „Svetozar Miletić” kao profesorka srpskog jezika i književnosti.

Title