Preveli s engleskog: Adriana Zaharijević, Aleksandar Pavlović