Robert Aleksi

Robert Aleksi (Alexy, 1945) je pravnik i pravni filozof. Aleksi je studirao pravo i filozofiju na Univerzitetu u Getingenu. Doktorirao je 1976. godine disertacijom „Teorija pravne argumentacije“, a Habilitaciju je postigao 1984. godine Teorijom ustavnih prava. Profesor je na Univerzitetu u Kielu, a od 2002. godine na Akademiji nauka i humanističkih nauka na Univerzitetu u Getingenu. 2010. godine odlikovan je Ordenom za zasluge Savezne Republike Nemačke. Od 2008. godine univerziteti Alikante, Buenos Aires, Tukuman, Antverpen, Nacionalni univerzitet San Markos u Limi, Prag, Koimbra, Porto Alegre, Belo Horizonte, Čapeko, Rio de Žaneiro i Bogota dodelili su mu počasni doktorat.

Title