raško radović

Raško Radović je rođen u Vranju, gde je proveo nezaboravno detinjstvo i delio mladost sa pripadnicima jedne talentovane generacije.
Ponevši solidno gimnazijsko obrazovanje iz grada na Moravi, upisuje se na Medicinski fakultet u Beogradu. Po završenim studijama, najpre je stacioniran u vojnim ambulantama u Dalmaciji. Po izlasku iz vojske,
zaposlio se kao lekar u današnjoj Republici Srpskoj (BiH). Krajem
sedamdesetih godina prošlog veka prelazi u Englesku, gde završava
specijalizaciju iz psihijatrije.
Najveći deo radnog staža proveo je kao specijalista (consultant) u
psihijatrijskim ustanovama Sarija i Londona. Godine 2008. prelazi u
Kinu, te posle tri godine specijalističkog rada u američkoj bolnici (United
Family Hospital) u Pekingu okončava svoju psihijatrijsku karijeru kako bi
se potpuno posvetio svojim drugim interesovanjima, nadasve filozofiji.
Kredo dr. Radovića je da psihijatar treba da raspolaže širim
humanističkim obrazovanjem kako bi bolje razumeo ljude i njihove
probleme. Sledeći tu ideju vodilju, on se celog svog veka zanimao za
kulture raznih naroda, za klasičnu literaturu, filozofiju i umetnost. Od
rane mladosti pasionirani tragalac za vizuelnim stvarima, on se posebno
interesuje za teoriju forme i izraza, kao i za vizuelno opažanje.
Da bi produbio ta svoja interesovanja, početkom devedesetih godina
provodi nekoliko godina u Francuskoj, gde na Sorboni, pod egidom
nedavno preminulog profesora Žaka Buvresa (Jacques Bouveresse),
najvećeg savremenog francuskog epistemologa i člana visokoobrazovne
instirucije Collège de France, radi na doktoratu iz filozofije. Tezu koja
ima za temu filozofske implikacije izraza osećanja (La signification
philosophique de l’expression des émotions,1999), odbranio je pred
komisijom sastavljenom od eminentnih francuskih stručnjaka, dobivši
vrhunsko i retko dodeljivano priznanje – félicitations du jury. Po povratku
u Englesku , predaje se, u slobodno vreme, studijama klasične filologije.
Najpre je diplomirao (Birkbeck College), a potom i magistrirao
(University College London) na Londonskom univerzitetu. Tu je imao
privilegiju da mu profesori budu vrhunski helenisti poput Herviga Melera
(Herwig Maehler) i pokojnog Roberta Šarplesa (Robert Sharples),
svetskog autoriteta za grčku filozofiju. 2014- e godine izdavačka kuća Akademska knjiga iz Novog Sada objavila mu je pionirski rad iz teorije forme: “Sistemi forme u umetnostima prvih civilizacija i Grčke”. 2017-e godine kod istog izdavača pojavio se njegov spis “O prozračnosti, dubini i boji” koji se
bavi filozofskim aspektima vizuelnog opažanja. Knjiga je ušla u uži izbor od šest finalista za nagradu “Nikola Milošević” za najbolji rad iz filozofije i estetike na srpskom jeziku. Kod istog izdavača je 2021. godine izašao iz štampe Radovićev spis “O monadi, obliku i broju” u kome se razmatra intimna veza između oblika i broja kroz prizmu pitagorejske “aritmetičke geometrije” i razvijaju neke seminalne ideje Đordana Bruna
na istu temu. Dr. Radović stalno obitava u Kini, gde je aktivno uključen u kulturni život te zemlje, angažujući se sa svojom suprugom Tao Wang u promociji vizuelne kulture. U tom kontekstu, objavio je više likovnih kritika
publikovanih na engleskom i prevedenih na kineski.

Title