Predrag M. Vajagić (1975) završio je istoriju na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu 2000. godine. Doktorirao je 2013. godine. Autor je udžbenika i radnih svezaka za istoriju u osnovnoj školi. Napisao je desetinu naučnih članaka i prikaza koji su objavljeni u stručnim časopisima. Učestvovao je na više naučnih konferencija u zemlji i inostranstvu. Osnivač je i predsednik Društva nastavnika istorije Bačke Palanke. Predaje istoriju u Osnovnoj školi „Vuk Karadžić” u Bačkoj Palanci.

Title