Predrag Kočović (Beograd, 1963), slikar, multimedijalni umetnik i pisac. Magistrirao na Fakultetu likovnih umetnosti. Svoje književne, umetničko-teorijske i društveno angažovane tekstove objavljivao je u brojnim listovima i stručnoj periodici.
Objavio je romane Spot (2008) i Žmurke (2005). Živi i radi u Beogradu.

Title