Pjotr Pazinjski (Piotr Paziński), rođen 1973, filozof, glavni urednik mesečnika „Midraš”, autor monografije „Lavirint i drvo” (2005) o Uliksu Džejmsa Džojsa, i vodiča „Dablin sa Uliksom” (2008). „Pansion” je njegov prvi roman, a za ovo delo dobio je Nagradu „Politikin pasoš” za 2009. godinu, kao i Književnu nagradu Evropske unije za 2012. godinu. Živi na Mokotovu.

Title