Paolo Virno

Paolo Virno (1952.) je italijanski filozof, semiolog i lider italijanskog marksističkog pokreta. Kao pripadnik ilegalnih društvenih pokreta tokom 1960-ih i 1970-ih, Virno je uhapšen i zatvoren 1979. godine, i optužen za pripadnost Crvenim brigadama. Paolo Virno je proveo nekoliko godina u zatvoru pre nego što je konačno oslobođen, nakon čega je organizovao publikaciju „Luogo Comune“ kako bi vokalizovao političke ideje koje je razvio tokom zatvora. Virno trenutno predaje filozofiju na Univerzitetu u Rimu. Neki od njegovih važnijih radova su: Convenzione e Materialismo (1986), Opportunisme, Cynisme et Peur. Ambivalence du Désenchantement Suivi de les Labyrinthes de la Langue (1991), Mondanità. L’idea di „Mondo“ tra Esperienza Sensibile e Sfera Pubblica (1994), Parole con parole. Poteri e Limiti del Linguaggio (1995).

Title