Moses Mendelssohn

Mozes Mendelson (Moses Mendelssohn, Dessau, 6. septembar 1729 – Berlin, 4. januar 1786), filozof je nemačkog prosvetiteljstva. Bio je prijatelj Gotolda E. Lesinga. Jedan je od napoznatijih popularnih filozofa iz škole Ch. Wolffa. Zauzima se za toleranciju među religijama i odvajanje Crkve i države, nastojao je pomiriti veru s razumskom spoznajom. Utemeljio je prvu savremenu židovsku filozofiju religije, temeljenu na prosvetiteljskoj filozofiji.

Glavna su mu dela: Filozofski razgovori, Rasprava o očitosti u metafizičkim naukama, Fedon ili o besmrtnosti duše.

Title