Mladen Dolar, slovenački filozof i teoretičar kulture, rođen je u Mariboru 1951. Njegova polja istraživanja obuhvataju teorijsku psihoanalizu, nemački idealizam, strukturalizam, filozofiju muzike i filma. Zajedno sa Slavojem Žižekom i Rastkom Močnikom bio je jedan od osnivača Ljubljanske škole psihoanalize. Na Univerzitetu u Ljubljani predaje od 1984, bio je angažovan na Jan Van Eyck Academie u Mastrihtu i kao gostujući profesor na Univerzitetu u Čikagu. Autor je više zapaženih knjiga na slovenačkom i engleskom jeziku.

Title