Mirko Sebić (1962) je urednik, novinar, kritički pisac i esejista. Bavi se filozofijom medija, studijama kulture i socijalnom kritikom. Od 1988. godine uređivao je više magazina i specijalizovanih revija. Objavio je više od 400 tekstova različitih žanrova u brojnim

publikacijama u Srbiji i regionu. Objavio je više naučnih radova iz oblasti filozofije medija i učestvovao na međunarodnim skupovima o medijskim temama.

Glavni je i odgovorni urednik časopisa za savremenu kulturu Vojvodine Nova misao.

Objavio je knjigu eseja Hotel Panonija (2007).

Title