Mirko Aćimović

Akademska karijera
◦ 1992. godine – Izbor u zvanje – redovni profesor, Filozofski fakultet, Novi Sad,
Oblast: Filozofske nauke
◦ 1990. godine – Doktorat, Filozofski fakultet, Zagreb,
Oblast: Filozofija
(teza: Problem prirode u savremenoj sovjetskoj filozofiji)
◦ 1985. godine – Magistratura, Pravni fakultet, Novi Sad,
Oblast: Sociološko pravne nauke
(naslov rada: Marksova kritika Hegelovog shvatanja društva)
◦ 1976. godine – Diploma, Filozofski fakultet, Beograd,
Oblast: Filozofija

Oblasti interesovanja i istraživanja
◦ Ontologija logike
◦ Filozofija prirode: kosmologika, filozofija kvantne fizike i teorije relativiteta
◦ Logika i filozofija prirode kod Srba

Urednik časopisa Arhe (2004-2008), kourednik časopisa Godišnjak Filozofskog fakulteta Novi Sad (2006-7), urednik Edicije PHYSIS u Akademskoj knjizi u Novom Sadu od 2009 godine.

Title