Marija Stefanović je rođena 1966. u Zrenjaninu.

Diplomirala je na Katedri za ruski jezik i književnost Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, a magistrirala na Filološkom fakultetu u Beogradu.

Doktorske studije završila je na Odseku za slovenske jezike i književnosti na Univerzitetu u Torontu, gde je od 1998. do 2001. predavala srpski jezik.

Radi na Odseku za slavistiku Filozofskog fakulteta u Novom Sadu.

Title