Ljiljana Pešikan-Ljuštanović je univerzitetska profesorka, teoretičarka i istoričarka srpske i drugih južnoslovenskih književnosti. Redovna je profesorka Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu. Pored monografija i priređenih knjiga, objavila je i preko 200 radova u stručnoj i naučnoj periodici, većinom iz oblasti izučavanja balkanskog i južnoslovenskog književnog folklora i interdisciplinarnih studija o refleksima tradicionalne usmene književnosti i mitsko-obredne prakse balkanskih naroda u srpskoj i jugoslovenskoj dramaturgiji i pozorištu. Autorka je i mnogih radova o savremenom urbanom folkloru i književnosti za decu.

Title